Bảo hành Quốc tế vĩnh viễn

Bảo hành 1 đổi 1 trong 3 ngày kể từ ngày Active

Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đối với máy 99%, Active

Nhận gửi bảo hành máy lỗi (Zin All) – Còn bảo hành

Giao hàng nhanh tận nơi.

HOTLINE0902366369  - 0989366369

 

Thông Tin Chuyển Khoản

CHỦ TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Lê Minh Huy 0371000366369 Vietcombank
Lê Minh Huy 74612489 ACB

 

Phụ Kiện Chính Hãng

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Tai nghe Airpods Pro 4.850 . Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 có dây

3.150

  Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 ko dây

3.550

  Chưa Active

Nguyên seal

Magic Keyboard 11″ 2020 Có Trackpad

6.200

  Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 2 3.200

 

Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 1 2.400

 

Chưa Active

Nguyên seal

Magic Mouse 2 (apple)

1.800

  Chưa Active

Nguyên seal

Cốc Zin bóc máy xsmax

120k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cốc Zin loại xịn xsmax

70k x10

Cốc zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cáp zin bóc máy xsmax

145k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin loại xịn xsmax

85k x10

Cáp zin loại xịn – bh 6 tháng new

Tai nghe zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Tai nghe zin loại xịn promax

230k x10

Tai nghe zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cốc zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin bóc máy promax

220k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

 

 

iPad Air 4 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Air 4 WiFi 64GB BLUE,GRAY,GOLD

14.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 WiFi 256GB 19.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 64GB Gray,Gold,Blue 18.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 256GB 22.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPad Gen 8 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Gen 8 WiFi 32GB Gray/Gold 8.700

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 WiFi 128GB Gray/Silver/Gold 10.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 32GB 11.600

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 128GB        14.250

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPad Pro 11′ Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Pro 11inch 128G Wifi Gray/Silver (2020) 20.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 128G 4G Gray/Silver (2020) 23.950

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G Wifi Silver/Gray (2020)

 

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 512G Wifi Silver (2020)

 

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 1TB 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPad Pro 12.9′ Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Pro 12.9′ WiFi 128GB Gray/Silver (2020) 23.600

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 256GB Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 128GB Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 256GB Silver/Gray (2020)         30.200

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Gray (2020)

 

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Silver (2020)

 

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 4G 1TB Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPad Gen 7 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Gen 7 WiFi 32GB Gray/Silver/Gold  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 32GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 128GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

iPad MiNi 5 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

MiNi 5 WiFi 64GB Gray/Gold  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 WiFi 256GB Gray  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 4G 256GB Gray/Silver/Gold  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

 

 

iPhone SE 2020 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

SE 64GB Black / White  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 64GB Red  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Black / White  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Red  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Black / White

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Red

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 64GB Black 19.300 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB White 19.800 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Blue 17.800

TBH

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Red   1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Green 20.300 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Green   2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Red 21.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 128GB Blue 21.100 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB White 21.100 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Green

 

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Black

21.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB White  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Blue  

1 Sim VN/A

TBH Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Red

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 256GB Green

Liên Hệ

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 Pro 128GB BLUE 26.400 1 Sim VN/A TBH Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 128GB BLUE   1 Sim LL Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GRAPHITE 26.400 1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GOLD 26.400

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GOLD 25.200 1 Sim LL Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 128GB SILVER

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB SILVER 26.400 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 Pro 256GB BLUE

28.800

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB BLUE 26.500 1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE 28.800 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GOLD

29.500

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB GOLD 26.500 1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB SILVER 28.800

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB SILVER 26.400 1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 Pro 512GB BLUE

 

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GRAPHITE

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GOLD

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB SILVER  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 ProMax 128GB BLUE 27.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB BLUE   1 Sim Active hôm nay Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB BLUE 29.100 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE   1 Sim VN/A TBH

 Active 14/12

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE 27.000 1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB GOLD 27.200 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GOLD 29.300 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB SILVER 27.200 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB SILVER 29.200 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
   

 

iPhone 12 ProMax 256GB BLUE

 

1 Sim 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB BLUE 32.200 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE 29.500 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE 32.200 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GOLD 28.900 1 Sim 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB GOLD 32.500 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER 31.700 1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB SILVER 29.100 1 Sim LL Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER   2 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 ProMax 512GB BLUE 34.500 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GRAPHITE 33.800 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GOLD 34.500 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB SILVER 34.200 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 Mini 64GB Black 17.500 1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Black 17.700 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 64GB White 17.500 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Blue 17.600 1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Red 17.600 1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Green 17.500 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Black 17.500 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB White 19.900 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 128GB Blue 19.600 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Red 19.300 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Green 19.300 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Black 22.000 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB White 22.000 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Blue 22.000 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Red 22.000 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 256GB Green 22.000 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 64GB Đỏ

15.700

1 Sim VN/A Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Đen

14.200

TBH Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Vàng 15.700 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 64GB Green/White 15.700 1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Tím 14.900 1 Sim LL/A Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Đen

 

1 Sim VN/A TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Red 17.400 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 128GB Xanh

16.300

1 Sim LL

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Trắng  

TBH

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Tím 16.300 1 Sim LL Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Tím  

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB White 16.500

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Yellow  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Red  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Tím

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

iPhone 11 Pro Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 Pro 64GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gray 18.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver 19.000

1 Sim

TBH chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold 19.000

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Green 19.000

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray

21.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Silver 21.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gold 22.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Green 22.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 512GB Green 25.000

 VN Chuẩn seal

Chưa Active

 Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Gold

 

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

iPhone 11 Pro Max Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 Pro Max 64GB Gray

22.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver 22.000 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Gold

22.500

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Green 22.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gray

24.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

24.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold 24.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Green

24.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gray 25.000 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gold

25.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Silver

 

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Green 25.500 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

 

Apple Wacth SE 2020

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series SE (GPS) 40 mm SILVER – Band

7.400 MYDM2   Chưa Active Nguyên seal
Series SE (LTE) 40 mm SILVER – Band

 

MYEF2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm HỒNG – Band

7.500

MYDN2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm HỒNG – Band

 

MYEH2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm BLACK – Band

7.400

MYDP2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm BLACK – Band

 

MYEK2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

 

MYDR2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

 

MYEX2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm SILVER – Band

 

MYDQ2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm SILVER – Band

 

MYEV2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm BLACK – Band

7.800

MYDT2 LL Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm BLACK – Band

  MYE02   Chưa Active

Nguyên seal

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series 6 (GPS) 40 mm RED – Band       

9.000

M00A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm RED – Band       

13.800

M00A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLUE – Band   MG143   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLUE – Band   MG143   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm SILVER – Band   MG283   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm SILVER – Band

13.500

MYEF2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

9.700

MG123   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm HỒNG – Band 13.900

MYEH2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLACK – Band 8.400 MG133   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLACK – Band

13.800

MYEK2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm RED – Band

9.900

M00M3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm RED – Band 14.200 M09C3   Chưa Active Nguyên seal
Series 6 (GPS) 44 mm BLUE – Band

10.800

M00J3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLUE – Band

14.600

M09A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

9.900

M00E3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

13.500

M02D3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm SILVER – Band 9.900 M00D3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm SILVER – Band

13.500

M02C3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm BLACK – Band 9.900 M00H3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLACK – Band

13.800

MG2E3   Chưa Active

Nguyên seal

 

Apple Wacth Series 5 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series 5 (GPS) 40 mm SILVER – Band  

 

MWV62   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

 

MWV72   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm BLACK – Band

 

MWV82   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

 

MWVE2

 

Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm SILVER – Band

 

MWVD2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm BLACK – Band  

MWVF2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40mm Gold/Pink – Band  

MWX22

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band  

MWWQ2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band

 

MWX32

ZA/A
Bao esim ok
Active 6/9

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm SILVER – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm Gray/Black – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm SILVER – Band

 

MWW12   Chưa Active

Nguyên seal

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

40mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS SILVER Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS Gray/black Nike Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm LTE SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

 

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

38mm GPS Silver/White SportBand       

4.950 MTEY2   Chưa Active Nguyên Seal – xem hình

38mm GPS Gray/black Sport Band

4.700

MTF02   Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

42mm GPS Gray/black Sport Band

5.300 MTF32   Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

 

iPhone XS Max Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IP Xs MAX 64GB GRAY

  TBH TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB GOLD

 

TBH

TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB SILVER

15.000

TBH

TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GRAY 16.000

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB SILVER  

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

 

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 512GB SILVER

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

 

 

iPhone XS - XR Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE XS Đen/Trắng 64GB

12.200

TBH
có giấy hãng

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE XS Gold 64GB

12.200

TBH
có giấy hãng
Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

iPhone X Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE X GRAY 64GB

11.500

TBH

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 64GB

12.000

TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 256GB

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X GRAY 256GB     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

iPhone 8 – 8 PLus Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE 8 64G Gold     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8 256G RED

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 64G GRAY

 

TBH có giấy hãng Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G RED

 

LL/A Chuẩn Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G Silver     TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

 

Samsung New

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

SAMSUNG GALAXY Note 10 +

12.300

Công ty VN 99,99%

only máy

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS XANH 12.200

Công ty VN

99,99%

Fullbox 

SAMSUNG 10 ĐEN CTY

9.200

Công ty VN 99,99%

only máy

SAMSUNG A70 ĐEN CTY

4.200

Công ty VN 99,99%

Fullbox phụ kiện nguyên zin 

SAMSUNG A51 128GB ĐEN

5.800

Công Ty VN Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG WATCH 3 45MM         6.800

Công Ty VN

Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG NOTE10 plus  XANH

 

Công Ty VN 99%

MÁY Fullbox – Xem hình

 

 

Macbook Pro Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 16in 2019 MVVK2 1T GRAY           

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 16in 2019 MVVM2 1T SILVER

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MWP42 512G GRAY

 

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK52 256G GRAY

 

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2020 M1 8/256GB MDA2, SILVER-GRAY

30.900

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

PRO 13in 2020 M1 MYDC2,MYD92 512G SILVER-GRAY

34.900

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin –

 

Macbook Air 2020 Nguyên Seal

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Air  13in 2020 M1 256G GOLD,SILVER,GRAY     

25.390

LL CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 M1 512G SILVER,GOLD,GRAY

29.390

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MWTJ2 256G GRAY

 

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFM2 128G GOLD  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFH2 128G GRAY  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2019 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

Macbook 99%

 

MACBOOK 99%

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro MPW2 8G/512GB Touchbar 13in 2017

21.900

LL 99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MPXT2 8GB/256GB Touchbar 13in 2017

19.900

  99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MR962 Touchbar 15in 2018 Silver

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTR2 Touchbar 15in 2018

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9V2 Touchbar 13in 2018

28.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9R2 Touchbar 13in 2018       33.500   99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTT2 Touchbar 15in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MLH32 Touchbar 15in 2016     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPXY2 Touchbar 13in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MJLT2 15in i7 ram 16g 2015  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MNQF2 Touchbar 13in 2016

19.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MQD32  

 

99

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MMGG2  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MRE82  

 

99%

Fullbox, Có sạc đi kèm – Xem hìn

 

 

 

Xả kho iPhone 99%

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 /32G – Gray/Silver/Gold/Rose

3.750

  99% VT

       
iP7/128G – Gray/Silver/Gold/Rose

4.200

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +32G – Gray/Silver/Gold/Rose

5.150

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +128G – Gray/Silver/Gold/Rose/Red

6.200

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +256G – Black     99%

Xem hình

         
iP8 /64G – Gray/Silver/Gold/Red

4.600

  99% VT

Xem hình

iP8 /256G – Gray/Silver/Gold/Red

5.900

  99% VT

Xem hình

         
iP8 + 64G – Gray/Silver/Gold/Red

6.800

  99% VT

Xem hình

iP8 + 256G – Gray/Silver/Gold/Red

8.200

  99%

Zin all

         
iPX /64G – Gray/Silver

7.800

  99%

Zin all

iPX /256G – Gray/Silver

9.200

  99%

Zin all

         
iPXS 64G – Gray          8.800   99%

Zin all

iPXS 64G – Silver         8.800   99%

Zin all

iPXS 64G – Gold

 8.900

  99%

Zin all

iPXS 256G – Silver/Gray

 

  99%

Zin all

iPXS 256G – Gold

 

  99%

Zin all

         
iPXSM  64G – Gray

10.900

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Silver

11.200

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Gold

11.800

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Gold

13.200

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Silver

12.800

   

Zin all

iPXSM 256G – Gray

12.300

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Silver/Gold

13.900

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Gray

13.500

  99%

Zin all

         
11 64G Đen/Đỏ/Tím

12.800

  99% zinall check full xanh
11 64G Vàng/Trắng     99% zinall check full xanh
11 64G Xanh  

 

99% zinall check full xanh
11 128G Đỏ  

LL

99% zinall check full xanh
11 128G Trắng

 

  99% zinall check full xanh
11 128G Xanh  

LL

99% zinall check full xanh
         
11 Pro 64G Xanh

15.500

  99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Xanh 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Vàng 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Vàng 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Trắng 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Trắng 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Đen 15.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Xanh

17.500

  99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Vàng 17.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Trắng 17.500   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Đen 17.500   99% zinall check full xanh
         
11 ProMax 64G Xanh

18.200

LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Vàng 18.200 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Trắng 18.200 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Đen 17.900 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Xanh

20.400

LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Vàng 20.400 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Trắng 20.200 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Đen 20.200 LL 99% bin trên 92% zinall check full xanh
Pro Max 512GB Trắng

 

  99% zinall check full xanh
Pro Max 512GB Xanh  

 

99%

 

 

Xả kho iPad 99%

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPad Pro 12.9 2018 512gb Wifi + 4G Gray  

LL

99%

zinall check full xanh

iPad Pro 10.5inch 256G Wifi + 4G  Rose Gold  

 

98%

zinall check full xanh

iPad Pro 10.5inch 64 Wifi + 4G  Gold     99% Keng zinall check full xanh
iPad Pro 11 inch 256G Wifi + 4G  Gray

 

  99%

zinall check full xanh

iPad Pro 9.7 inch 32G Wifi + 4G Rose Gold     99% zinall check full xanh
iPad Gen 5 32G 4G Trắng/Đen

 

  99%

zinall check full xanh

 

 

 

Bảo hành Quốc tế vĩnh viễn

 

Bảo hành 1 đổi 1 trong 3 ngày kể từ ngày Active

 

Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đối với máy 99%, Active

 

Nhận gửi bảo hành máy lỗi (Zin All) – Còn bảo hành

 

Giao hàng nhanh tận nơi.

 

Nhóm báo gía: https://t.me/joinchat/AAAAAE07_Ht2IozRjkNcmg

 

 

 

 

 

100A Đinh Tiên Hoàng, P1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
353 Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
429 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0989.366.369 - 0902.366.369 (Phản ánh dịch vụ)