♦ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ♦


Bao Quốc Tế Trọn Đời.!!!

=> Bao Đổi 3 Ngày Đối Với Máy XTay Chưa Actived (Tính Từ Ngày Actived ).

=> Bao Đổi 15 Ngày Đối Với Máy Mới Actived Rồi, Máy Cũ 99%.

 

=> Máy CTY mã VN không bao ngoại hình, không bao test, chỉ hỗ trợ gửi bảo hành có phí nếu máy còn bảo hành của Apple.

 

Giao hàng nhanh tận nơi: 0947366369 -  0961366369

Add zalo để nhận báo giá hàng ngày: 0947366369 - 0961366369 


iPHONE 15 PROMAX - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 15 Promax - 256GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB White 28.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Blue 28.150 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Natural 28.400 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 256GB Black 26.800 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB White   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Blue   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Natural   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 256GB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB White   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 256GB Blue   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 256GB Black 25.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Blue 26.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB White 27.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 256GB Natural   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 512GB Black 34.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB White 34.400 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Natural   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 512GB Black 32.000 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB White   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Blue 32.000 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Natural 33.000 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 512GB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB White 38.200 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 512GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB White 32.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Blue 30.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 512GB Natural 31.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 1TB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB White 40.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Natural 40.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 1TB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB White   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Natural 43.800 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 1TB Natural   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Promax - 1TB Black 32.750 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB White 34.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Blue 33.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Promax - 1TB Natural 35.550 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPHONE 15 PRO - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 15 Pro - 128GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB White 23.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Blue 23.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Natural 24.050 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 128GB Black   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB White   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Blue 23.100 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Natural   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 128GB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB White   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 128GB Black 22.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Blue 22.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB White 23.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 128GB Natural 23.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 256GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Natural   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 256GB Black   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Blue   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB White   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Natural   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 256GB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 256GB Natural   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 256GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB White 25.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 256GB Natural 25.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 512GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB White 34.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Natural 34.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 512GB Blue   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB White   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 512GB Black   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Blue   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Natural   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 512GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB White   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 512GB Natural   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 1TB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB Natural   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 1TB Black   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 1TB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB White   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB Natural   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Pro - 1TB Black   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB White   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Pro - 1TB Natural   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPhone 15 PLUS - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 15 Plus - 128GB Black 21.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Green 21.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Yellow   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Pink 21.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 128GB Black 19.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Green 20.450 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Blue 20.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 128GB Yellow   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 128GB Black   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 128GB Pink   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 256GB Black 24.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Green 24.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Yellow   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Pink 23.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 256GB Black 23.100 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 256GB Black 21.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Blue 22.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Green 22.150 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Yellow   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 256GB Pink 22.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
           
iPhone 15 Plus - 512GB Blue 30.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 512GB Green 30.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 512GB Yellow   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 512GB Pink 30.350 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 512GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 Plus - 512GB Pink 26.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 Plus - 512GB Pink   ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPHONE 15 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 15 - 128GB Black 18.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Blue 18.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Green 18.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Yellow   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Pink 18.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 128GB Black 17.400 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Blue   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Pink   VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 128GB Black   ZP/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 128GB Black 17.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Pink 17.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Blue 17.450 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Green   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 128GB Yellow   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 256GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Green   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Yellow   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Pink 21.850 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 256GB Black 20.000 VC/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 256GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Green 19.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Yellow 19.500 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 256GB Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 512GB Black   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Pink 28.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Green   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Blue   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 15 - 512GB Black   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Blue 20.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Green   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Yellow   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 15 - 512GB Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           


iPhone 14 PROMAX - New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 14 Promax - 256GB Gray 28.000 VN/A Active Seal 29/10/23 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Yellow 18.700 VN/A Active Seal 6/9/23 Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T Purple 33.400 VN/A Active Seal 5/7/23 Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 128GB  Purple 26.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Silver   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 128GB  Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 128GB  Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 256GB Purple 29.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold 29.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gray 29.150 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 256GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gold   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 256GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 512GB Purple 32.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gold 31.600 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Silver   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gray 32.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 512GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Silver   LL/A TBH Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 512GB Gray   LL/A TBH Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 1T        Purple 34.800 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T        Silver 34.800 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Promax - 1T        Gray 34.800 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Promax - 1T        Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPhone 14 PRO - New seal 

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
           
iPhone 14 Pro - 128GB Gray 24.500 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Silver 24.700 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Purple   VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 128GB Purple   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 128GB Gold   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 256GB Gray 26.500 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Silver 26.700 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Gold 26.500 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 256GB Purple   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Gold   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 256GB Silver   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 512GB Gold 27.500 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 512GB Silver 27.500 VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 512GB Gold   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
 
iPhone 14 Pro - 1T Purple   VN/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Pro - 1T Purple   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 1T Gold   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 1T Silver   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
iPhone 14 Pro - 1T Gray   LL/A Chưa Active Fulbox Nguyên Seal
           

iPhone 14 PLUS & 14 - New seal

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 14 Plus - 128GB Midnight 18.800 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Purple 20.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Blue 21.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB White 20.700 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Yellow 20.900 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Plus - 128GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Red   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 Plus - 128GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Plus - 256GB White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 Plus - 256GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 - 128GB Midnight 18.000 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB Purple 18.250 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB Blue 18.400 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB Yellow 18.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 - 128GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 128GB Blue   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 14 - 256GB Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 256GB Yellow   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 14 - 256GB Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPhone SE - 11 - 12 - 13 Seri - New Seal

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 13 Promax - 512GB Green 24.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 128GB Midnight 15.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 128GB White 15.150 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 128GB Pink 15.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 128GB Blue 15.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 13 128GB Green 15.450 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPhone 11 64GB Black - White   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone 11 128GB White 11.400 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPhone SE 2 64GB Black 7.200 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Airpods 2 White 2.600 x 1 VN/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods 2 White 2.550 x 5 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods 3 White 2.650 AM/A Likenew fullbox Fullbox Nguyên Seal
Airpods 3 White 3.750 x 5 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods 3 White 3.800 x 1 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods Pro 2 White 4.400 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods Pro 2 Tyce White 4.750 x 1 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Airpods Pro 2 Tyce White 4.700 x 5 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
           
Smart Keyboard Gen 9 White, Gray 2.300 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard 11 inch White, Gray 3.000 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Smart Keyboard 12.9 inch White, Gray 3.300 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 11 inch White, Gray 5.250 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 11 inch White, Gray 5.950 VN/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 12.9 inch White, Gray 5.650 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Keyboard 12.9 inch White, Gray 6.750 VN/A New Fullbox Nguyên Seal
           
Pencil 1 White 1.950 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Pencil 2 White 2.250 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Pencil 2 White 2.200 x 5 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
           
Magic Mouse White 1.450 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Magic Mouse Black 1.700 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
           
Cốc Zin Apple White 290 x 5 AM/A New Fullbox Nguyên Seal
Cốc Zin Cty Apple White 410 x 5 VN New Fullbox Nguyên Seal
Sạc nhanh 20W White 400 (sl 395k) ZA/A New Fullbox Nguyên Seal
Sạc nhanh 35W White 1.200 ZA/A New Fullbox Nguyên Seal
Cáp chuyển USB C to USB White 320k ZA/A New Fullbox Nguyên Seal
           


SAMSUNG - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Galaxy A04E 3/32GB Đen/Xanh/Hồng 2.230 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A05 4/64GB Đen/Xanh 2.610 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A05 4/64GB QT Đen/Xanh/Bạc 2.540 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A05 4/128GB Đen/Xanh/Bạc 2.900 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A05 6/128GB Đen/Xanh 3.250 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A05S 4/128GB Đen/Xanh/Bạc 3.500 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A14 4G 4/128GB Đen/Đỏ/Bạc 3.650 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A15 8/128GB Đen/Xanh 4.790 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy M14 4/64GB Đen/Xanh/Bạc 3.050 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
 
Galaxy A24 4/128GB Blue 4.900 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A24 6/128GB Black 5.000 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A33 6/128GB Peach/Blue 6.450 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy A54 8/128GB Lime 8.750 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S21FE 5G 8/128GB Gray/Silver

6.800

x5 = 6.600

Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy Zflip 4 8/128GB Tím 12.000 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy ZFold 4 12/256GB
GrayGreen 23.600 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy Wacth5 44mm LTE 
Graphite 2.400 Công ty New Fullbox Nguyên Seal
Galaxy Buds 2 Pro
Purple 2.050 Công ty New Fullbox Nguyên Seal
 
Galaxy S24 8/256GB Tím/Xám 14.300 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24 8/256GB

Đen/Tím/Kem/Vàng

  Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24+ 8/256GB Green/Blue/Cam 17.100 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24+ 8/256GB Vàng/Đen/Tím 17.300 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/256GB Blue   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/256GB Đen   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/256GB Đen/Tím/Xám/Vàng 23.000 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/256GB Xám   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/512GB Green/Cam 25.000 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/512GB Vàng/Xám   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/512GB Xám   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S24u 12/1T Xám/Đen 31.000 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S23fe 8/128GB Tím 9.750 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S23fe 8/512GB Kem/Mint   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy S23 Ultra 8/256GB Green   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
           
Galaxy Zflip 4 8/128GB Tím 10.650 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy Zflip 5 8/512GB Tím 14.800 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
( TẤT CẢ ZFlip CÓ CARE + 1 NĂM )
Galaxy ZFold 5 256GB Xanh/Đen/Kem 26.900 Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy ZFold 5 12/512GB
    Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Galaxy ZFold 5 12/1T
Đen   Công ty New Active Fullbox Nguyên Seal
Bao da + Sạc 25w + Spen Fold 5 Đen 1.200 Công ty New Fullbox Nguyên Seal
Bao da + Spen Fold 5 Xanh/Kem   Công ty New Fullbox Nguyên Seal
           
GalaxyTab a9 Wf 4/64GB Xám/Bạc   Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
           
GalaxyTab S9 FE 5G 6/128GB Xanh lá/Bạc   Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
GalaxyTab S9 FE 8/256GB Xanh lá   Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
GalaxyTab S9 WF 128GB Xám/Kem   Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
GalaxyTab S9 5G 128GB Kem   Công ty New Active  Fullbox Nguyên Seal
(Bao da + Bàn phím Tab S9Ultra) Xám/Bạc   Công ty New Fullbox Nguyên Seal
           
Đồng hồ Galaxy Watch6 44mm Đen 3.000 (5c 2.800) Công ty New Fullbox Nguyên Seal
Smart tag   300k (sl 280k) Công ty New Fullbox Nguyên Seal
TN Buds fe Trắng 1.000 Công ty New Fullbox Nguyên Seal
Adapter 25W 190k (sl 185k) Công ty New Fullbox Nguyên Seal
SDP 10.000 mah 45W 345k Công ty New Fullbox Nguyên Seal
           


TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 
 iPad Air 4 2020 - Wifi - 64GB Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Air 5 2022 - Wifi - 64GB Gray/Silver/Blue/Purple   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
 iPad Air 5 2022 - 5G - 64GB Gray/Blue   ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iPad Gen9 2021 - 4G - 64GB Gray 8.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Gen9 2021 - Wifi - 64GB Gray 6.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Gen9 2021 - 4G - 64GB Gray 9.250 ZA/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
 iPad Gen10 2022 - Wifi - 64GB Yellow 9.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
iPad Gen10 2022 - 5G64GB Pink/Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Gen10 2022 - 5G256GB Pink   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
iPad Gen10 2022 - 5G - 64GB Silver/Yellow/Pink   ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
iPad Gen10 2022 - 5G - 256GB Yellow   ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

iPad Mini 6 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iPad Mini 6 2021 - Wifi - 64GB Pink 10.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
 iPad Mini 6 2021 - Wifi - 64GB Gray/Silver/Purple 10.650 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Mini 6 2021 - Wifi - 256GB Pink 16.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPad Pro 11 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 128GB Gray 15.800 LL/A CPO Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 512GB Silver 27.100 ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 512GB Gray 24.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 128GB Silver   VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 1T Silver   ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2021 M1 - Wifi - 256GB Gray   ZA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - Wifi - 128GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - Wifi - 512GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - Wifi - 512GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - Wifi - 2TB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 128GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 128GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 128GB Gray   LL/A Active 30/10 Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 256GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 256GB Gray   LL/A Active 5/9 Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 512GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 512GB Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro11 2022 M2 - 5G - 1T Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

iPad Pro 12.9 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - Wifi - 128GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - Wifi - 512GB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - Wifi - 2T Silver   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - 5G - 128GB Gray 25.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - 5G - 128GB Silver 25.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - 5G - 256GB Gray 27.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 iPad Pro 12.9 2022 M2 - 5G - 256GB Silver 27.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

 

AppleWatch Ultra2 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Ultra2 (49mm CS Blue) - Esim MRER3 17.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Ultra2 (49mm Dây Cao su Cam Orange) - Esim MREH3 17.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Ultra2 (49mm Dây vải Tím Indigo Size M) - Esim MRET3 17.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Ultra2 (49mm Dây vải Tím Indigo Size L) - Esim MREW3 17.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Ultra2 (49mm Dây vải Orange/Beige Size S) - Esim MRF13 17.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

AppleWatch Series 9 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series S9 (GPS) 41 – Dây Cao Su Midnight 8.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S9 (GPS) 41 – Dây Cao Su Blue 9.200 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (GPS) 41 – Dây Cao Su Midnight 8.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (GPS) 41 – Dây Cao Su Pink 9.000 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (GPS) 41 – Dây vải Pink 9.200 SA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (GPS) 41 – Dây vải Starlight 9.200 SA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (LTE) 45 – (Mặt thép Trắng/Dây thép Trắng) - Esim Thép 17.800 SA(VN) Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S9 (LTE) 45 - ((Mặt thép Trắng / Dây nam châm Magnetic Link màu Nâu Taupe size S/M) - Esim Thép 16.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal

AppleWatch Series 8 + 7 - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series S8 (GPS) 41 – ( dây Nike đen ) Stalight 7.700 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (GPS) 45 – Dây Cao Su S/M Red 8.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S8 (GPS) 41 – Dây Cao Su Midnight 7.500 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (GPS) 41 – Dây Cao Su Red 8.250 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (GPS) 41 – Dây Cao Su Stalight 8.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (LTE) 45 – (Mặt thép Trắng/Dây thép Trắng) - Esim Thép 14.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (LTE) 41 – Dây Cao Su - Esim Midnight 8.100 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S8 (LTE) 41 – (Mặt thép Trắng/Dây thép Trắng) - Esim Thép 14.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
Series S7 (GPS) 45 – Dây Cao Su Silver 7.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series S7 (LTE) 45 – Dây Cao Su Blue 7.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series S7 (LTE) 45 – Dây Cao Su Midnight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

AppleWatch Series 5 + 3 + SE - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Series S5 (LTE) 41 – Thép dây thép Black 8.300 VN/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
 
Series SE3 (GPS) 40 – S/M Silver 6.100 (SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE3 (GPS) 40 – S/M Gray 6.150 (SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE3 (GPS) 40 – S/M Starlight 6.150 (SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE3 (GPS) 44 – S/M Gray 6.850 (SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
Series SE2 (GPS) 40 – S/M Gray 5.500 VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Series SE2 (GPS) 40 – S/M Starlight 5.600 VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           

MACBOOK - NEW SEAL

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Macbook Air/ 13″/ 2022 M1 8G/256GB Gray/Gold/Silver 17.750 (SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Air/ 13″/ 2022 M2 8G/256GB - CPO Starlight   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
Macbook Pro/ 14″/ 2023 M3PRO 18G/512GB Gray 48.200 SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Pro/ 14″/ 2023 M3PRO 18G/512GB Silver 47.800 SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Pro/ 14″/ 2023 M3PRO  36G/1TB Gray   LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Pro/ 14″/ 2023 M3PRO 36G/1TB Silver 72.800 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
Macbook Air/ 15″/ 2023 M2 8G/256GB Starlight 28.600 SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Air/ 15″/ 2023 M2 8G/256GB Midnight 27.300 SA)VN Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Air/ 15″/ 2023 M2 8G/256GB Midnight 24.900 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Air/ 15″/ 2023 M2 8G/512GB Starlight 28.300 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           
Macbook Pro/ 18″/ 2023 M3PRO 18G/512GB Gray 52.600 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
Macbook Pro/ 18″/ 2023 M3PRO 36G/512GB Gray 63.100 LL/A Chưa Active Fullbox Nguyên Seal
           


 

Máy 99% - LIKENEW

TÊN SẢN PHẨM MÀU ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iPhone 8 - 64GB Full Màu 2.600 LL/A 99% Zin all
iPhone 8 - 256GB Full Màu 3.150 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 8 Plus - 64GB Full Màu 3.550 LL/A 99% Zin all
iPhone 8 Plus - 256GB Full Màu 4.150 LL/A 99% Zin all
           
iPhone X - 64GB Full Màu 4.250 LL/A 99% Zin all
iPhone X - 256GB Full Màu 4.750 LL/A 99% Zin all
           
iPhone XS - 64GB Full Màu 4.750 LL/A 99% Zin all
iPhone XS - 256GB Full Màu 5.250 LL/A 99% Zin all
iPhone XS - 512GB Full Màu 5.850 LL/A 99% Zin all
           
iPhone XSM - 64GB Full Màu 6.550 LL/A 99% Zin all
iPhone XSM - 256GB Full Màu 7.250 LL/A 99% Zin all
iPhone XSM - 512GB Full Màu 8.350 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 11 - 64GB Full Màu 6.750 LL/A 99% Zin all
iPhone 11 - 128GB Full Màu 7.550 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 11 Pro - 64GB Full Màu 7.850 LL/A 99% Zin all
iPhone 11 Pro - 256GB Full Màu 8.950 LL/A 99% Zin all
iPhone 11 Pro - 512GB Full Màu 10.250 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 11 Promax - 64GB Full Màu 8.850 LL/A 99% Zin all
iPhone 11 Promax - 256GB Full Màu 9.850 LL/A 99% Zin all
iPhone 11 Promax - 512GB Full Màu 10.850 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 12 - 64GB Full Màu 7.450 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 - 128GB Full Màu 8.150 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 - 256GB Full Màu 9.150 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 12 Pro - 128GB Full Màu 8.950 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 Pro - 256GB Full Màu 10.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 Pro - 512GB Full Màu 11.550 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 12 Promax - 128GB Full Màu 11.950 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 Promax - 256GB Full Màu 12.950 LL/A 99% Zin all
iPhone 12 Promax - 512GB Full Màu 13.850 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 13 - 128GB Full Màu 11.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 - 256GB Full Màu 12.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 - 512GB Full Màu 13.350 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 13 Pro - 128GB Full Màu 13.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 Pro - 256GB Full Màu 14.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 Pro - 512GB Full Màu 15.350 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 13 Promax - 128GB Full Màu 15.350 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 Promax - 256GB Full Màu 16.350 LL/A 99% Zin all
iPhone 13 Promax - 512GB Full Màu 17.350 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 14 - 128GB Full Màu 12.850 LL/A 99% Zin all
iPhone 14 - 256GB Full Màu 13.850 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 14 Plus - 128GB Full Màu 14.250 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 14 Pro - 128GB Full Màu 17.250 LL/A 99% Zin all
iPhone 14 Pro - 256GB Full Màu 18.250 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 14 Promax - 128GB Full Màu 20.850 LL/A 99% Zin all
iPhone 14 Promax - 256GB Full Màu 22.250 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 15 - 128GB Full Màu 16.800 LL/A 99% Zin all
iPhone 15 - 256GB Full Màu 17.800 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 15 Plus - 128GB Full Màu 19.300 LL/A 99% Zin all
iPhone 15 Plus - 256GB Full Màu 20.600 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 15 Pro - 128GB Full Màu 21.200 LL/A 99% Zin all
iPhone 15 Pro - 256GB Full Màu 22.800 LL/A 99% Zin all
           
iPhone 15 Promax - 256GB Full Màu 26.200 LL/A 99% Zin all
iPhone 15 Promax - 512GB Full Màu 27.900 LL/A 99% Zin all
           
iPad Pro 11in M1 2021 5G - 128GB Gray   LL/A 99% Zin all, cbh 1/03/24 Pin 98
iPad Pro 12.9in M1 2021 5G - 256GB Silver   LL/A 99% Zin all - Pin 92
iPad Pro 12.9in 2017 4G - 256GB Gold 6.500 B/A 95% Pin 87, màn đốm 
iPad Gen 9 256GB 4G Silver 9.300 ZA/A 99% Zin all, cbh 10/09/24 
iPad Gen 8 32GB wifi Silver 4.300 ZA/A 97% Pin new
iPad Gen 7 32GB wifi Gray 3.500 LL/A 97% Pin 88
iPad Air 5 64gb wifi Pink 10.800 ZA/A 99% ZA - Pin 100 - Sạc 19L - cbh 24/10/24 - Full box
iPad Mini 6 64gb wifi Gray 6.800 LL/A 98% Máy zin all
iPad Mini 5 64gb wifi Rose 4.900 LL/A 98% Máy zin all Pin new
           
Series S8 (LTE) 45 – ( Thép dây thép ) Midnight 11.000 VN 99% Fullbox
Series S8 (LTE) 41 – ( Thép dây thép ) Midnight 10.000 VN 99% Fullbox
Series S7 (GPS) 41  Midnight 5.300 VN 99% Fullbox
Series S7 (GPS) 41  Red, Green 5.200 LL 99% Máy sạc
Series SE (GPS) 44  Gold 4.200 VN 99% Máy sạc
Series S6 (GPS) 44 Blue 4.600 LL 99% Máy sạc
Series S5 (LTE) 41 Thép dây thép Gray 6.500 VN 99% Fullbox