Phụ Kiện Chính Hãng

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Tai nghe Airpods Pro 5.050   Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 có dây

3.350

  Chưa Active

Nguyên seal

Tai nghe airpord 2 ko dây

3.550

  Chưa Active

Nguyên seal

Magic Keyboard 11″ 2020 Có Trackpad

6.200

  Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 2 3.200

 

Chưa Active

Nguyên seal

Pencil 1 2.400

 

Chưa Active

Nguyên seal

Magic Mouse 2 (apple)

1.800

  Chưa Active

Nguyên seal

Cốc Zin bóc máy xsmax

120k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cốc Zin loại xịn xsmax

70k x10

Cốc zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cáp zin bóc máy xsmax

145k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin loại xịn xsmax

85k x10

Cáp zin loại xịn – bh 6 tháng new

Tai nghe zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Tai nghe zin loại xịn promax

230k x10

Tai nghe zin loại xịn – bh 6 tháng new

Cốc zin bóc máy promax

320k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

Cáp zin bóc máy promax

220k x10

Cam kết đúng zin theo máy – bh 12 tháng new

iPad Air 4 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Air 4 WiFi 64GB BLUE,GRAY,GOLD

15.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 WiFi 256GB 19.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 64GB Gray,Gold,Blue 18.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Air 4 4G 256GB 23.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Gen 8 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Gen 8 WiFi 32GB Gray/Gold 8.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 WiFi 128GB Gray/Silver  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 32GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 8 4G 128GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Pro 11′ Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Pro 11inch 128G Wifi Gray/Silver (2020) 20.200

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 128G 4G Gray/Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G 4G Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 256G Wifi Silver/Gray (2020)

 

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 512G Wifi Silver (2020)

26.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 11inch 1TB 4G Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Pro 12.9′ Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Pro 12.9′ WiFi 128GB Gray/Silver (2020) 23.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 256GB Silver (2020) 24.000

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 256GB Gray (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ 4G 256GB Silver (2020)  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Gray (2020)

27.300

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 512GB Silver (2020)

27.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Pro 12.9′ WiFi 1TB Gray (2020) 31.500

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad Gen 7 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Gen 7 WiFi 32GB Gray/Silver/Gold 8.800

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 32GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

Gen 7 4G 128GB  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPad MiNi 5 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

MiNi 5 WiFi 64GB Gray/Gold  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 WiFi 256GB Gray  

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

MiNi 5 4G 256GB Gray/Silver/Gold 15.600

 

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Bản mới 2020

iPhone SE 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

SE 64GB Black / White 9.300

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 64GB Red  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Black / White  

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 128GB Red 11.200

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Black / White

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

SE 256GB Red

 

 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 64GB Black 18.500 TBH có giấy hãng

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB White 21.000 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Blue 20.600

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Red 20.400 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Green 21.200

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 64GB Green 20.900 2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Red 21.800

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 128GB Blue 22.000 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB White 20.500 TBH có giấy hãng

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 128GB Green

22.700

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Black

22.800

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB White  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Blue 22.800

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 256GB Red

23.000

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 256GB Green

Liên Hệ

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 Pro 128GB BLUE 27.000 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 128GB BLUE 26.000 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GRAPHITE 27.000

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GOLD  

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB GOLD   1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 128GB SILVER

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 128GB SILVER   1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 Pro 256GB BLUE

29.600

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB BLUE   1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE 29.400 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GRAPHITE

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB GOLD

29.900

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB GOLD   1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Pro 256GB SILVER

30.200

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 256GB SILVER   1 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 Pro 512GB BLUE

 

1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GRAPHITE

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB GOLD

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Pro 512GB SILVER  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 ProMax 128GB BLUE 29.300

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB BLUE 29.500 2 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB BLUE 29.600 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE 28.000 1 Sim VN/A TBH

TBH Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GRAPHITE 29.600 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB GOLD 29.400 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB GOLD 29.600 2 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 128GB SILVER 29.500 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 128GB SILVER   2 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
   

 

iPhone 12 ProMax 256GB BLUE

30.900

1 Sim 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB BLUE 29.900 1 Sim VN/A TBH  TBH Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB BLUE 32.300 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE   1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GRAPHITE 32.400 1 Sim VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB GOLD 30.800 1 Sim 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB GOLD 32.500 VN/A Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER 32.400 1 Sim VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 256GB SILVER   1 Sim LL Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 ProMax 256GB SILVER   2 Sim Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
 

 

 

iPhone 12 ProMax 512GB BLUE 35.400 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GRAPHITE 34.600 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB GOLD 35.200 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 ProMax 512GB SILVER 35.300 1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 12 Mini 64GB Black 17.600 1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Black   VN/A Acti 15/1 Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 64GB White 18.800 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Blue 17.600 1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Red 17.600 ​​​​​​​1 sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 64GB Green 18.800 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Black

19.900

VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB White 19.900 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 128GB Blue 19.600 LL/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Red 19.900 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 128GB Green 20.300 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Black 24.200 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB White 24.200 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Blue 24.200 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 12 Mini 256GB Red 24.200 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 12 Mini 256GB Green 24.200 VN/A

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 64GB Đỏ

15.000

TBH có giấy /  1Sim TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Đen

15.000

TBH có giấy /  1Sim TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Trắng 15.000 TBH có giấy /  1Sim TBH Chưa Active- có giấy hãng Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 64GB Green/White

15.900

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 64GB Tím/ĐenĐen/Vàng/Đỏ 15.800 1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Tím   TBH có giấy /  1Sim TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Đen

 

TBH có giấy /  1Sim TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Red 17.300 1 Sim LL Chưa Active Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 128GB Xanh

17.400

1 Sim LL

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Trắng 17.400

1 Sim LL

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 128GB Tím

17.300

1 Sim LL Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Tím  

TBH có giấy /  1Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB White  

TBH có giấy /  1Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Yellow  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 256GB Red  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Tím

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 Pro 64GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gray 19.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver 22.100

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Silver 19.500

1 Sim

TBH chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold

22.500

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Gold

20.500

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 64GB Green

19.900

1 Sim

TBH Chưa Active- có giấy hãng

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gray

21.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Silver 21.500

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Gold 22.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro 256GB Green 22.000

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 512GB Gray  

TBH có giấy 

Chưa Active

 Nguyên Seal – Xem hình
iPhone 11 256GB Gold

 

TBH có giấy 

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

iPhone 11 Pro Max 64GB Gray

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Gray

22.800

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Siver

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver 23.500 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Silver

 

2 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Gold

24.000

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Green

 

VN/A Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 64GB Green

23.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gray  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gray

25.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

 

1 Sim Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Silver

26.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold

 

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Gold 26.500

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Green  

1 Sim

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 256GB Green

26.000

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gray 26.000 TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Gold

 

TBH có giấy

Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Silver

 

TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

iPhone 11 Pro Max 512GB Green   TBH có giấy Chưa Active

Nguyên Seal – Xem hình

Apple Wacth SE 2020

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series SE (GPS) 40 mm SILVER – Band

7.600 MYDM2 VN/A Chưa Active Nguyên seal
Series SE (LTE) 40 mm SILVER – Band

 

MYEF2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm HỒNG – Band

7.600

MYDN2 VN/A Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm HỒNG – Band

 

MYEH2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 40 mm BLACK – Band

 

MYDP2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 40 mm BLACK – Band

 

MYEK2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

 

MYDR2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

 

MYEX2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm SILVER – Band

 

MYDQ2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm SILVER – Band

 

MYEV2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (GPS) 44 mm BLACK – Band

8.000

MYDT2   Chưa Active

Nguyên seal

Series SE (LTE) 44 mm BLACK – Band

  MYE02   Chưa Active

Nguyên seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series 6 (GPS) 40 mm RED – Band       

9.400

M00A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm RED – Band       

13.800

M00A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLUE – Band

9.400

MG143   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLUE – Band

13.900

MG143   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm SILVER – Band 9.800 MG283   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm SILVER – Band

13.500

MYEF2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

9.900

MG123   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm HỒNG – Band 13.900

MYEH2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 40 mm BLACK – Band 9.200 MG133   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 40 mm BLACK – Band

13.800

MYEK2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm RED – Band

9.000

M00M3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm RED – Band 14.200 M09C3   Chưa Active Nguyên seal
Series 6 (GPS) 44 mm BLUE – Band

11.100

M00J3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLUE – Band

14.600

M09A3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

10.500

M00E3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm HỒNG  – Band

13.500

M02D3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm SILVER – Band 10.500 M00D3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm SILVER – Band

13.500

M02C3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (GPS) 44 mm BLACK – Band

10.700

M00H3   Chưa Active

Nguyên seal

Series 6 (LTE) 44 mm BLACK – Band

13.800

MG2E3   Chưa Active

Nguyên seal

Apple Wacth Series 5 

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Series 5 (GPS) 40 mm SILVER – Band  

 

MWV62   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm HỒNG – Band

9.000

MWV72   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 40 mm BLACK – Band

8.900

MWV82   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm HỒNG  – Band

 

MWVE2

 

Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm SILVER – Band

9.500

MWVD2   Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (GPS) 44 mm BLACK – Band  

MWVF2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40mm Gold/Pink – Band 9.800

MWX22

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band  

MWWQ2

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm Gray/Black – Band

10.500

MWX32

ZA/A
Bao esim ok
Active 6/9

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  40 mm SILVER – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm Gray/Black – Band  

MWW12

  Chưa Active

Nguyên seal

Series 5 (LTE)  44 mm SILVER – Band

 

MWW12   Chưa Active

Nguyên seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

40mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS SILVER Sport Band  

MU682

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

40mm GPS Gray/black Nike Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS Gold/pink Sport Band  

MU6J2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm GPS SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

44mm LTE SILVER sport band  

MTUW2

  Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ MODEL XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

38mm GPS Silver/White SportBand       

4.800 MTEY2   Chưa Active Nguyên Seal – xem hình

38mm GPS Gray/black Sport Band

4.800

MTF02   Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

42mm GPS Gray/black Sport Band

5.400 MTF32   Chưa Active

Nguyên Seal – xem hình

iPhone XS Max Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IP Xs MAX 64GB GRAY

15.000 TBH TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB GOLD

15.500

TBH

TBH Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 64GB SILVER

 

 

Chưa acti

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GRAY 16.000

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB SILVER 16.500

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

16.500

TBH có giấy

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 256GB GOLD

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IP Xs MAX 512GB SILVER

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

 

iPhone XS - XR Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE XS Đen/Trắng 64GB

12.300

TBH
có giấy hãng

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE XS Gold 64GB

12.500

TBH
có giấy hãng
Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

iPhone X Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE X GRAY 64GB

11.500

TBH

Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 64GB

12.000

TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X SILVER 256GB

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE X GRAY 256GB     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

iPhone 8 – 8 PLus Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

IPHONE 8 64G Gold     Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8 256G RED

 

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 64G GRAY

 

TBH có giấy hãng Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G RED

12.000

LL/A Chuẩn Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

IPHONE 8+ 256G Silver     TBH Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Samsung New

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

SAMSUNG GALAXY Note 20

14.900

Công ty VN Mới Acti

Fullbox new 100%

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS XANH 12.200

Công ty VN

Mới 99,99%

Fullbox new 100%

SAMSUNG S9

 

  MỚI
(Xanh, Đen, Tím)

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

SAMSUNG S10E

 

  MỚI
(Xanh, Đen)

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

SAMSUNG S10 Xanh

 

Công Ty VN Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG S10+ Trắng  

Công Ty VN

Mới 99,99%

Fullbox new 99,99

SAMSUNG NOTE10 plus  XANH

 

Công Ty VN 99%

MÁY Fullbox – Xem hình

Macbook Pro Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro 16in 2019 MVVK2 1T GRAY           

56.500

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 16in 2019 MVVM2 1T SILVER

56.200

  Chưa Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MWP42 512G GRAY

42.200

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK52 256G GRAY

34.500

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK32 256G GRAY

30.900

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Pro 13in 2019 MXK62 256G SILVER

31.400

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Macbook Air 2020 Nguyên Seal

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Air  13in 2020 MWTL2 256G GOLD     

23.390

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFL2 256G SILVER

23.290

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MWTJ2 256G GRAY

23.290

  CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFM2 128G GOLD  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2020 MVFH2 128G GRAY  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Air  13in 2019 MVFK2 128G SILVER  

 

CHƯA Active

Fullbox phụ kiện nguyên zin – Xem hình

Macbook 99%

MACBOOK 99%

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
Pro MV972 Touchbar 13in 2019

 

  99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MUHN2 Touchbar 13in 2019

 

  99%

Fullbox đi kèm – Xem hình

Pro MR962 Touchbar 15in 2018 Silver

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTR2 Touchbar 15in 2018

 

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9V2 Touchbar 13in 2018

28.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MR9R2 Touchbar 13in 2018     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPTT2 Touchbar 15in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MLH32 Touchbar 15in 2016     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MPXY2 Touchbar 13in 2017     99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MJLT2 15in i7 ram 16g 2015  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

Pro MNQF2 Touchbar 13in 2016

21.500

  99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MQD32  

 

99

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MMGG2  

 

99%

Có sạc đi kèm – Xem hình

MACBOOK AIR MRE82  

 

99%

Fullbox, Có sạc đi kèm – Xem hìn

 

Xả kho iPhone 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG GHI CHÚ
iP7 /32G – Gray/Silver/Gold/Rose

3.750

  99% VT

       
iP7/128G – Gray/Silver/Gold/Rose

4.200

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +32G – Gray/Silver/Gold/Rose

5.350

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +128G – Gray/Silver/Gold/Rose/Red

6.600

  99% VT

Xem hình

         
iP7 +256G – Black     99%

Xem hình

         
iP8 /64G – Gray/Silver/Gold/Red

5.200

  99% VT

Xem hình

iP8 /256G – Gray/Silver/Gold/Red

6.200

  99% VT

Xem hình

         
iP8 + 64G – Gray/Silver/Gold/Red

7.500

  99% VT

Xem hình

iP8 + 256G – Gray/Silver/Gold/Red

8.800

  99%

Zin all

         
iPX /64G – Gray/Silver

8.300

  99%

Zin all

iPX /256G – Gray/Silver

9.900

  99%

Zin all

         
iPXS 64G – Gray

10.800

  99%

Zin all

iPXS 64G – Silver

10.800

  99%

Zin all

iPXS 64G – Gold

11.200

  99%

Zin all

iPXS 256G – Silver/Gray

12.200

  99%

Zin all

iPXS 256G – Gold

12.500

  99%

Zin all

         
iPXSM  64G – Gray

12.300

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Silver

12.500

  99%

Zin all

iPXSM  64G – Gold

12.500

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Gold

14.200

  99%

Zin all

iPXSM 256G – Silver

13.500

   

Zin all

iPXSM 256G – Gray

13.500

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Silver/Gold

14.900

  99%

Zin all

iPXSM 512G – Gray

14.500

  99%

Zin all

         
11 64G Đen/Đỏ/Tím

14.000

  99% zinall check full xanh
11 64G Vàng/Trắng

14.000

  99% zinall check full xanh
11 64G Xanh  

 

99% zinall check full xanh
11 128G Đỏ 15.000

LL

99% zinall check full xanh
11 128G Trắng

15.500

  99% zinall check full xanh
11 128G Xanh 15.000

ZA

99% zinall check full xanh
         
11 Pro 64G Xanh

16.900

  99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Xanh 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Vàng 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Vàng 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Trắng 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Trắng 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 64G Đen 16.900   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Xanh

18.200

  99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Vàng 18.200   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Trắng 18.200   99% zinall check full xanh
11 Pro 256G Đen 18.200   99% zinall check full xanh
         
11 ProMax 64G Xanh

19.900

  99% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Vàng

20.200

  99% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Trắng

20.000

  99% zinall check full xanh
Pro Max 64GB Đen 19.900   99% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Xanh

21.700

  99% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Vàng 21.700   99% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Trắng 21.700   99% zinall check full xanh
Pro Max 256GB Đen 21.700   99% zinall check full xanh
Pro Max 512GB Trắng

23.500

  99% zinall check full xanh
Pro Max 512GB Xanh  

 

99%

 

Xả kho iPad 99%

TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ XUẤT XỨ TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

   
iPad Pro 10.5inch 256G Wifi + 4G Gray  

 

99%

zinall check full xanh

   
iPad Pro 10.5inch 256G Wifi + 4G  Rose Gold  

 

98% (màn có lót nhẹ)

zinall check full xanh

   
iPad Pro 10.5inch 64 Wifi + 4G  Gold     99% Keng zinall check full xanh    
iPad Pro 11 inch 256G Wifi + 4G  Gray

 

  99%

zinall check full xanh

   
iPad Pro 9.7 inch 32G Wifi + 4G Rose Gold     99% zinall check full xanh    
iPad Gen 5 32G 4G Trắng/Đen

 

  99%

zinall check full xanh

   

 

Bảo hành Quốc tế vĩnh viễn

Bảo hành 1 đổi 1 trong 3 ngày kể từ ngày Active

Bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày đối với máy 99%, Active

Nhận gửi bảo hành máy lỗi (Zin All) – Còn bảo hành

Giao hàng nhanh tận nơi.

Nhóm báo gía: https://t.me/joinchat/AAAAAE07_Ht2IozRjkNcmg

 

 

100A Đinh Tiên Hoàng, P1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
353 Lê Quang Định, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
429 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
0989.366.369 - 0902.366.369 (Phản ánh dịch vụ)