NHẬN SỬA CHỮA CÁC DÒNG MÁY

Chỉ với 2 bước đơn giản quý khách sẽ biết trước giá sửa chữa thiết bị của mình

BƯỚC 1 : CHỌN THIẾT BỊ CỦA BẠN

iPhone
Tablet
iPhone 11 - VN/A
iPhone 12 - VN/A
iPhone 12 - LL/A
iPhone SE 3 2022
iPhone 14 - ZP
iPhone 14 Plus - ZP
iPhone 14 Pro - ZP
iPhone 14 Pro Max - ZP
iPhone 13 Mini - Chính Hãng VN/A
iPhone 13 - Chính Hãng VN/A
iPhone 13 Pro - VN/A
iPhone 13 Pro Max - Chính Hãng VN/A
iPhone 13 Pro Max - LL/A
iPhone 13 Pro - LL/A
iPhone 13 - LL/A
iPhone 14 - LLA
iPhone 14 Pro - LLA
iPhone 14 Pro Max - LL/A
iPhone 14 - Chính hãng VN/A
iPhone 14 Pro - Chính hãng VN/A
iPhone 14 Pro Max - Chính hãng VN/A
iPhone 14 Plus - Chính hãng VN/A
iPhone 14 Plus - LL/A
iPhone 15 Pro Max - ZA/ZP
iPhone 15 Pro - ZA/ZP
iPhone 15 Plus - ZA/ZP
iPhone 15 - ZA/ZP
iPhone 15 - VN/A
iPhone 15 Plus - VN/A
iPhone 15 Pro - VN/A
iPhone 15 Pro Max - VN/A
iPad Air 5 10.9 Inch M1 2022 - Wifi
iPad Air 5 10.9 Inch M1 2022 - Wifi + 5G - LL/A
iPad Mini 6 8.3 Inch 2021 - Wifi
IPAD MINI 5 WIFI + 4G
iPad Mini 5 Wifi
iPad Pro M1 11 Inch 2021 - Wifi
iPad Pro M1 11 Inch 2021 - Wifi + 5G
iPad Pro M1 12.9 Inch 2021 - Wifi
iPad Pro M1 12.9 Inch 2021 - Wifi + 5G
Galaxy Tab A8 - 2022
Galaxy Tab S7 11 Inch - Wifi + 4G - VN/A
iPad Air 4 10.9 Inch 2020 - Wifi + 4G
iPad Air 4 10.9 Inch 2020 - Wifi
iPad Mini 6 8.3 Inch 2021 - 5G
iPad Gen 9 10.2 Inch - Wifi
iPad Gen 9 10.2 Inch - Wifi + 5G
Galaxy Tab A7 2020
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 Inch - VN/A
Galaxy Tab S7 11 Inch - Wifi - VN/A
Galaxy Tab S6 Lite 10.4 Inch
Galaxy Tab S7 FE 12.4 Inch Wifi
Galaxy Tab S8 2022 - Wifi - Chính Hãng VN/A
iPad Gen 10 10.9 Inch 2022 - Wifi+5G - VN/A
iPad Pro M2 11 Inch 2022 - Wifi - VN/A
iPad Gen 10 10.9 Inch 2022 - Wifi - VN/A
iPad Pro M2 11 Inch 2022 - Wifi + 5G - VN/A
iPad Pro M2 12.9 Inch 2022 - Wifi - LL/A
iPad Pro M2 12.9 Inch 2022 - Wifi + 5G - LL/A
Galaxy Tab S8 Plus 2022 - Chính Hãng VN/A
Galaxy Tab S8 Ultra 2022 - Chính Hãng VN/A
Galaxy Tab S7 FE 12.4 Inch 4G
iPad Pro M2 11 Inch 2022 - Wifi + 5G - LL/A
iPad Pro M2 11 inch 2022 - Wifi - LL/A
iPad Pro M2 12.9 Inch 2022 - Wifi - VN/A
iPad Pro M2 12.9 Inch 2022 - Wifi + 5G - VN/A
iPad Air 5 10.9 Inch M1 2022 - Wifi + 5G - VN/A
iPad Gen 10 10.9 Inch 2022 - Wifi - LL/A
iPad Gen 10 10.9 Inch 2022 - Wifi+5G - LL/A
Galaxy Tab S9 5G - VN/A
Galaxy Tab S9 Plus 5G - VN/A
Galaxy Tab S9 Ultra 5G - VN/A
Galaxy Tab S9 Wifi - VN/A
Galaxy Tab S9 Plus Wifi - VN/A

BƯỚC 2 : CHỌN TÌNH TRẠNG MÁY

1900 8682